Adwentyści wspierają innowacyjne projekty misyjne

1042

Czy oddałbyś swoje pieniądze grupie motocyklistów? Czy widzisz wartość w klinice, która w ciągu dnia oferuje usługi dentystyczne, a wieczorem jest miejscem wykładów?

A co powiesz na Interaktywną Wystawę Biblii? To tylko kilka spośród 12 projektów, które otrzymają finansowe wsparcie od Wydziału Transeuropejskiego (TED) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

19 kwietnia TED zdecydował o przeznaczeniu 40 tys. dolarów dla 12 innowacyjnych projektów, które wykraczają daleko poza zakres „tradycyjnej” działalności ewangelizacyjnej.

Dr Daniel Duda, dyrektor sekretariatu Misji Adwentystycznej i Edukacji w TED wyraził swój podziw dla autorów wszystkich 32 złożonych wniosków o dofinansowanie. Duda przyznaje, że szczególnie zainspirował go projekt Interaktywnej Wystawy Biblijnej, który przez najbliższe dwa lata ma być realizowany we Wrocławiu.

Celem wrocławskiej wystawy ma być zainspirowanie ludzi do studiowania Pisma Świętego. W czasie swojej interaktywnej wędrówki będą oni mogli usiąść przy wirtualnym ognisku i słuchać pięknych opowieści biblijnych, podziwiać kamienną tablicę z wyrytymi 10 przykazaniami, spojrzeć na reprodukcję posągu Nabuchodonozora z drugiego rozdziału Księgi Daniela, zobaczyć zwoje z czasów Jezusa, a nawet wyrzeźbić 10 przykazań dla siebie.

Warto przypomnieć, że w tym roku Wrocław dzierży zaszczytne miano Europejskiej Stolicy Kultury. Jest to więc doskonałe miejsce do zrealizowania takiej inicjatywy.

„Szukamy projektów, których nikt wcześniej nie realizował — podkreśla Duda. — Jednocześnie zwracamy uwagę na pomysły, na które nikt inny nie wyłożyłby pieniędzy, choćby dlatego że są  tak niezwykłe, iż wiążą się z ryzykiem porażki. Jeśli któraś z takich inicjatyw się powiedzie, to będzie wielką inspiracją dla nas wszystkich”.

Przykładem takiego właśnie projektu jest motocyklowy klub „Trzej Aniołowie”. Jaka instytucja kościelna zgodziłaby się finansować motocyklistów, którzy organizują klubowe spotkania i spędzają czas z częścią społeczeństwa, która wzbudza w nas obawy i strach? Jednak w przypadku miejscowości Ovca w Serbii wielu zagubionych ludzi właśnie w ten sposób usłyszy o Jezusie Chrystusie i poselstwie trzech aniołów z 14. rozdziału Księgi Apokalipsy.

W sumie komitet kierowany przez dr. Dudę dokonał wyboru 12 inicjatyw ewangelizacyjnych, które otrzymają wsparcie finansowe od TED w 2016 roku. Dr Duda podkreśla jednak, że wciąż jest otwarty na nowe pomysły, które mogą zostać sfinansowane w przyszłym roku1.

Oprac. O.D.

1 Źródło: tedNEWS Staff: Victor Hulbert, Esti Pujic.
[Opracowano na podstawie informacji Adwentystycznej Agencji Informacyjnej (AAI) publikowanych na www.adwent.pl].