BISKUPI KATOLICCY ZA OGRANICZENIEM DOSTĘPU DO ALKOHOLU

1254

29Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości opracował właśnie Narodowy Program Trzeźwości — dokument z diagnozą problemów alkoholowych w Polsce i szczegółowymi wskazaniami dla Kościoła, rodziny, struktur państwowych, samorządowych i pozarządowych, których celem miałoby być wyraźne zmniejszenie rozmiarów nietrzeźwości i konsekwencji alkoholizmu w kraju.

Według badań nawet 40 proc. dorosłych w Polsce ma swoje korzenie w rodzinie z problemem alkoholowym. 15 proc. Polaków regularnie nadużywa alkoholu, a ok. 3 mln osób regularnie się upija.

Biskupi postulują m.in. zmniejszenie dostępności alkoholu (np. przez zakaz jego sprzedaży na stacjach benzynowych), zakaz jego reklamy, sponsorowania juwenaliów, objęcie profilaktyką grup ryzyka (np. służb mundurowych) i podniesienie wieku legalnego dostępu do alkoholu do lat 21.

Zdaniem biskupów chodzi o trwałą zmianę polskiej kultury, aby polskość nie kojarzyła się z pijaństwem. Nie ma i nie będzie też wolności osobistej ani narodowej bez trzeźwości Polaków5.

Jest w Polsce Kościół, który w swoim stosunku do alkoholu i trzeźwości idzie jeszcze dalej — wymagając od swoich wiernych całkowitej abstynencji. To Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Nikt, kto deklaruje picie alkoholu, nie może zostać ani pozostać członkiem tego Kościoła.

  • Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić — apostoł Piotr6.

Oprac. Jacek Turecki

1 Zob. www.money.pl [dostęp: 21.02.2018]. 2 1 P 1,22-25. 3Zob. www.empik.com [dostęp: 21.02.2018]. 4Ps 91,1-4.7.11.5 Zob. www.polsatnews.pl [dostęp: 21.02.2018]. 6 1 P 4,7.