Ludzko-świńska chmiera

1072

Naukowcy z Instytutu Salka w Kalifornii stworzyli zarodki ludzko-świńskiej chimery — poinformował prestiżowy magazyn „Cell”.

Chimery to organizmy zbudowane z komórek różniących się genetycznie. W 1984 r. naukowcy wyhodowali chimerę kozy i owcy. Chimeryzm nie jest obcy transplantologom przenoszącym tkanki i narządy pomiędzy organizmami ludzi. I właśnie dlatego — dla potrzeb przeszczepów — naukowcy chcieliby wykorzystać chimery do hodowli ludzkich narządów w ciele świni.

Prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte wyjaśnia:

— Zarodki świńsko-ludzkiej chimery wszczepiliśmy maciorom i pozwoliliśmy na dalszy rozwój do etapu, gdy miały 3-4 tygodnie. Sprawdziliśmy, jak się rozwijają. Uniknęliśmy przy tym problemów etycznych związanych z dalszym rozwojem chimery w dorosły organizm.

Badacz podkreśla, że nie chciano, by ta chimera była „zbyt ludzka”. Ogółem na jedną komórkę ludzką przypadało 100 tys. świńskich. Na razie ludzkie komórki w chimerze rozwijały się raczej w kierunku mięśni, serca, wątroby czy nerek — dodaje Belmonte.

Poza wyzwaniami technicznymi pozostają jeszcze wyzwania etyczne. Niektórzy eksperci obawiają się np., że dorosłe zwierzę-chimera, mające np. ludzkie komórki nerwowe, byłoby bardziej inteligentne niż „w naturze”1.

Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej: bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. (…) i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas — Mojżesz2.

Oprac. J.T.

1 Źródło: http://wyborcza.pl 2 Rdz 1,24-26