Początki Wydawnictwa „Znaki Czasu” sięgają roku 1921, kiedy to  powołana została do istnienia oficyna wydawnicza „Polyglotte” z siedzibą w Bydgoszczy. W roku 1927 wydawnictwo przeniosło się do Warszawy.

11407002_1011139852251798_4665109692240172754_n

Po wojnie wznowiło swoją działalność
w Krakowie, jednak w roku 1956 powróciło do Warszawy, gdzie do dziś ma swoją siedzibę przy
ul. Foksal 8. Pod obecną nazwą funkcjonuje od
1 lipca 2009 roku.

Wydawnictwo zajmuje się wydawaniem książek
i periodyków o profilu religijnym, społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, młodzieżowym
i dziecięcym. W stałej sprzedaży znajduje się około dwustu tytułów. Do sztandarowych tytułów należą książki Wielki bój i Życie Jezusa wraz bestsellerem Leki z Bożej apteki (ponad milion sprzedanych egzemplarzy).

Na szczególną uwagę zasługuje miesięcznik  „Znaki Czasu”. Pismo to jest jednym
z najstarszych czasopism na polskim rynku czytelniczym.

Naszymi publikacjami chcemy pomagać, doradzać i inspirować. Zależy nam na budowaniu społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, a jednocześnie szanującego wartości uniwersalne.

Ideę powołania Serwisu Informacyjnego Znaki Czasu, streszcza wypowiedź dyrektora Wydawnictwa „Znaki Czasu” Mirosława Harasima:

Tyle dróg wybudowano, a nie ma dokąd iść. To słynne zdanie po raz pierwszy padło w dramacie Barbarzyńcy Maksyma Gorkiego z 1905 roku. Patrząc na obecny rynek mediów, odkryliśmy podobną regułę. Można by żartobliwie rzec: tyle serwisów
i portali stworzono, a nie ma czego czytać.

Dlatego uruchomiliśmy odmieniony, opiniotwórczy, bogaty w treści serwis prasowy znakiczasu.pl. Zależy nam na kształtowaniu opinii społecznej w oparciu o dialog, otwartość i życzliwość w świetle biblijnych wartości.

Dzięki nam odkryjesz m.in. świat odważnych idei, które pozwolą Ci nierzadko pójść pod prąd obiegowych, utartych opinii. Osiągnięcie przez Ciebie duchowej
i intelektualnej satysfakcji to cel wszystkich naszych przedsięwzięć. Dlatego chcemy być otwarci na wszelkie opinie i oddajemy serwis znakiczasu.pl do Twojej dyspozycji.