ONZ: Adwentyści o ekstremizmie religijnym

1154

ONZ: Adwentyści współorganizatorami sympozjum o ekstremizmie religijnym.

Na początku lutego w siedzibie ONZ w Nowym Jorku miało miejsce drugie doroczne międzynarodowe sympozjum poświęcone przedyskutowaniu problemu przemocy i ludobójstwa dziejących się pod sztandarami wiary.

„To nie religia jako taka, ale jej zniekształcone rozumienie jest paliwem brutalnego ekstremizmu” — powiedział dr Ganoune Diop, dyrektor współorganizującego sympozjum Departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej w ogólnoświatowym Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.

Wzięło w nim udział ok. 130 przedstawicieli z różnych agencji ONZ oraz organizacji religijnych i pozarządowych, aby omówić rolę grup wyznaniowych i religijnych w stosunkach międzynarodowych.

Diop, jeden z głównych mówców sympozjum, nazwał uproszczeniem twierdzenie, że religia i wiara religijna ponoszą winę za brutalny ekstremizm. Opierając się zarówno na historii, jak i teologii, wykazał silny związek między osobistym zrozumieniem Boga, a sposobem traktowania innych ludzi. Powiedział, że przemoc znajdzie podatny grunt w „każdej religii czy ideologii, która traktuje ludzi instrumentalnie, nie uznaje świętości życia ludzkiego i wrodzonej godności każdej osoby albo odmawia innym ludziom wolności”.

Według niego brutalną przemoc wzmaga również perspektywa teologiczna przyznająca większą wagę ideom i rzeczom niż szacunkowi i trosce o innych. „Istoty ludzkie są ważniejsze niż rzeczy czy miejsca — powiedział Diop. — Ważniejsze niż katedry, kościoły, meczety czy sanktuaria”.

Diop opowiedział się za zwiększeniem międzynarodowych wysiłków na rzecz przestrzegania wolności religii i przekonań, za uznaniem „szacunku dla odmienności” i za „troską o fizyczną, emocjonalną i duchową integralność każdego człowieka”.

Jego zdaniem dla adwentystów ważne jest, aby aktywnie uczestniczyć w publicznej dyskusji na temat poszukiwania sposobów zaniechania przemocy motywowanej religijnie. Kościół ma — jak powiedział — istotny wkład w promowaniu godności ludzkiej. Jednym z tego przykładów jest biblijna nauka Kościoła adwentystów o stworzeniu, która głosi, że każdy człowiek został stworzony na obraz Boga. Świadczy to „o jedności rodziny ludzkiej”.

Diop wskazał również na coś, co nazywał kościelnym „międzynarodowym portfelem posług” obejmującym opiekę edukacyjną, duchową, zdrowotną i humanitarną nakierowaną na poprawę i potwierdzenie wartości każdego ludzkiego życia.

Oprac. A.S.

[Opracowano na podstawie materiałów Adwentystycznej Agencji Informacyjnej opublikowanych na www.adwent.pl oraz materiałów Adventist News Network]
Fot. Department of Public Affairs and Religious Liberty