Regulamin dodawania komentarzy

Zasady dodawania i publikowania komentarzy

1. Portal ZnakiCzasu.pl nie będzie publikował komentarzy lub ich fragmentów, a opublikowane będzie usuwał, o ile będą:
– sprzeczne z prawem;
– nieprzyzwoite i wulgarne;
– promować przemoc;
– zniesławiać, oczerniać, pomawiać lub obrażać autorów artykułów, komentarzy czy inne osoby lub instytucje;
– wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej;
– zawierać wypowiedzi niezwiązane z treścią komentowanego artykułu;
– powielać pod jednym lub wieloma artykułami te same treści;
– miały wyraźny charakter reklamowy lub kryptoreklamowy (np. zawierały linki do innych stron, nazwy stron/portali, czasopism, firm, organizacji);
– naruszać pozostałe ogólnie przyjęte zasady Netykiety.

2. Komentarze usuwane będą również na wniosek Policji lub innych uprawnionych organów ochrony prawnej, a także na uzasadniony wniosek osób, które poczują się danym komentarzem pokrzywdzone.

3. Komentujący publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Przesłanie komentarza oznacza wyrażenie zgody z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Dodawany komentarz powinien być merytorycznie lub tematycznie związany z treścią Artykułu lub innego Komentarza.

6. Redakcja portalu ZnakiCzasu.pl zastrzega sobie prawo przeredagowywania uznanych za nieodpowiednie fragmentów komentarzy.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo blokowania lub usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uprzedniego uzgodnienia tych posunięć z ich autorami.

8. Redakcja nie ma obowiązku informować internautów o zablokowaniu lub usunięciu ich komentarza.

9. Portal nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdego zgłoszonego przez internautę komentarza.

10. Użytkownik przesyłający komentarz na portal ZnakiCzasu.pl wyraża zgodę na opublikowanie jego wypowiedzi lub jej fragmentów na tym portalu internetowym oraz w materiałach produkowanych przez Wydawnictwo „Znaki Czasu”.

11. Przesyłając komentarz, użytkownik zezwala Redakcji portalu na gromadzenie jego danych, w szczególności adresu IP komputera, daty i godziny dodania komentarza oraz treści komentarza, a także zgadza się na udostępnianie tych danych organom uprawnionym.

12. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja portalu,

13. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie użytkowników portalu.