Specjalne miejsce

1807

Podobno w tym roku sprzedaż choinek w krajach, gdzie obchodzi się święta Bożego Narodzenia, bardzo wzrosła i kupowano je nawet wiele dni przed świętami. W roku pandemii ludzie są już tak nią zmęczeni, że chcą ze sobą spędzić więcej czasu.

A może ten trudny rok rozbudził w ludziach potrzebę głębszej bliskości nie tylko z bliskimi, ale także z Bogiem? Wielu ciężko chorowało, straciło kogoś, pracę, a niektórzy stracili wszystko, na co przez lata pracowali. Tę samotność i zagubienie może wypełnić właśnie zbliżenie z Bogiem. Oby ten czas był tak wykorzystany.

Nadchodzi czas śpiewania kolęd. Niektóre są tak piękne i głębokie, że aż szkoda, iż śpiewa się je tylko raz w roku i tak krótko. Jedną z nich jest kolęda Nie było miejsca dla Ciebie, stosunkowo młoda, bo z roku 1939. Jej przesłanie jest na wskroś biblijne.

Nie było miejsca dla Ciebie / w Betlejem w żadnej gospodzie / i narodziłeś się, Jezu, / w stajni, w ubóstwie i chłodzie. //Nie było miejsca, choć szedłeś / jako Zbawiciel na Ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli / nieszczęsne Adama plemię.

Kolęda zaczyna się ewangelicznym motywem braku miejsca dla Jezusa, gdy dla brzemiennej Marii i jej męża Józefa nie było miejsca w gospodzie1 i musiała rodzić syna w stajni. I ten kontrast — że brak miejsca dla kogoś, kto przyszedł na ten świat jako Zbawiciel… Zbawiciel od czego? Od zniewalającej mocy grzechu, bo „kto grzeszy, jest niewolnikiemgrzechu”2. A Jezus miał zbawić „lud swój od grzechów jego”3 — zbawić to nieszczęsne plemię potomków Adama, przez którego „grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć”4. Jezus przyszedł, aby przez swoją „śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła”5.

Nie było miejsca, choć chciałeś / ludzkość przytulić do łona, / i podać z krzyża grzesznikom / zbawcze, skrwawione ramiona. // Nie było miejsca, choć szedłeś / ogień miłości zapalić, / i przez swą mękę najdroższą / świat od zagłady ocalić.

To pragnienie Chrystusa przytulenia do siebie ludzkości jest bardzo widoczne w ewangelicznej metaforze ptaka, który pragnął zgromadzić pod skrzydłami swoje pisklęta — ale one tego nie chciały6. Znów nie było dla Niego miejsca — tym razem w ich sercach. A On nawet z wysokości krzyża wołał do swojego Ojca za grzesznikami: „odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”7.

Gdy liszki mają swe jamy / i ptaszki swoje gniazdeczka, / dla Ciebie brakło gospody, / Tyś musiał szukać żłóbeczka. // A dzisiaj czemu wśród ludzi / tyle łez, jęków, katuszy? / Bo nie ma miejsca dla Ciebie / w niejednej człowieczej duszy.

Tu ponownie pojawia się motyw braku miejsca, który towarzyszył Jezusowi do samego końca. Gdy pewien nauczyciel religii chciał zamieszkać gdzieś przy Nim, by zostać Jego uczniem, Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”8. Nie miał nawet swojego domu, miejsca bezpiecznego odpoczynku. I znów — jakiż to kontrast z dzisiejszymi Jego najwyższymi sługami! 

Kolędę kończy prosta i odwieczna zależność wyjaśniająca przyczynę samotnego cierpienia wielu ludzi — nieustający brak miejsca dla Jezusa w ich sercu, brak czasu dla Boga. Większość z nas nawet jeśli jakoś wierzy, odkłada na później zaangażowanie się w tę relację całym sercem… i jeszcze na później… i jeszcze — aż w końcu dla większości będzie za późno. Czy zaangażowanie się w tę głęboką osobistą relację z Bogiem teraz, poznanie Go i pokochanie teraz, uchroni nas od problemów i cierpień? Pewnie nie — to los każdego człowieka, który nie ominął nawet Jezusa. Ale z Nim będzie to łatwiej dźwigać, bo tak obiecał: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”9.

Pomyślmy o tym wszystkim, gdy niedługo usłyszymy lub zaśpiewamy tę kolędę.

Andrzej Siciński

1 Łk 2,7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, cytaty biblijne pochodzą z Biblii warszawskiej. 2 J 8,34. 3 Mt 1,21. 4 Rz 5,12. 5Hbr 2,14. 6 Zob. Mt 23,37. 7 Łk 23,34. 8 Mt 8,20 Biblia ekumeniczna. 9 Mt 11,28.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.