Zignorowana petycja

1154

Jak donosi portal Ekumenizm.pl, Urząd ds. Cudzoziemców w istocie zignorował petycję prawie trzech tysięcy osób sprzeciwiającą się deportacji z Polski do Tadżykistanu dwóch chrześcijanek nawróconych z islamu, które uciekając przed torturami i prześladowaniami trafiły do naszego kraju.

Szef Urzędu zamiast odnieść się merytorycznie do treści petycji i złożyć obietnicę podjęcia lub zaniechania określonych działań lub odmówić podjęcia postulowanych działań, odpowiedział jedynie, że po przeanalizowaniu wszelkich okoliczności i argumentów… rozpatrzy sprawę zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach1.

  • Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca — Księga Psalmów2.

Oprac. Jacek Turecki

1 Zob. www.ekumenizm.pl [dostęp: 23.11.2017]. 2 PS 146:9
Foto: Wiki