FILM GIBSONA BESTSELLEREM EMPIKU W 2017.

456

Fabularny film Mela Gibsona pt. Przełęcz ocalonych zdobył w plebiscycie Bestsellery Empiku 2017 tytuł najlepszego zagranicznego filmu roku. Jest to prestiżowa nagroda dla najlepiej sprzedających się książek, filmów, płyt, gier oraz czasopism na terenie całego kraju. Film o Desmondzie Dossie pokonał taki hit kinowy jak Łotr 1: Gwiezdne wojny —historie3.

Film opowiada autentyczną historię amerykańskiego żołnierza z czasów drugiej wojny światowej, który z powodu swoich przekonań religijnych odmówił noszenia broni, jednak swym bezprzykładnym heroizmem na polu walki, gdzie podczas tylko jednej z bitew jako sanitariusz uratował od niechybnej śmierci 75 żołnierzy, zasłużył sobie na najwyższe odznaczenie wojskowe — Medal Honoru Kongresu USA. Desmond Doss był adwentystą dnia siódmego.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP współpracował z polskim dystrybutorem filmu MonolithFilms w przygotowaniu polskiej wersji językowej i promocji filmu. A adwentystyczna telewizja Hope Channel Polska przygotowała polskie wydanie filmu dokumentalnego Terry’ego Benedicta pt. Szeregowiec Doss. Film był rozpowszechniany w Polsce w pakiecie wraz z filmem Gibsona.Oba filmy zostały podarowane przez przedstawicieli Kościoła zarówno prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, jak również prymasowi Polski ks. abp. Wojciechowi Polakowi.

  • Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła (…). Wierność jego jest tarczą i puklerzem. (…) Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie. (…) Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich— psalmista Dawid4.