BIBLIA ZA 30 MLN DOLARÓW

1471

Jak donosi Aleksandra Stanek z portalu Money.pl dzisiejsza szacunkowa wartość  egzemplarza Biblii Gutenberga wynosi 25-35 mln dolarów. Gutenberg był XV-wiecznym wynalazcą druku. Pierwszą książką, którą wydrukował, była Biblia. W latach 1452-1455 w Moguncji w Niemczech wydrukował ok. 200 egzemplarzy Biblii. Do dziś zachowało się 48 egzemplarzy. Ostatni zakup takiej Biblii miał miejsce w 1987 roku za cenę 4,9 mln dolarów1.

  • Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki — apostoł Piotr2.