Niebezpieczni „bliscy krewni”

907

Mężczyźni oglądający pornografię są skłonni akceptować wykorzystywanie seksualne kobiet z użyciem agresji werbalnej i fizycznej.

Globalna branża pornograficzna szacowana jest na 97 mld dolarów, z czego 12 mld przypada na same Stany Zjednoczone1. Oglądanie pornografii gwałtownie wzrosło wraz z upowszechnieniem się internetu i smartfonów. Ponad 77 proc. obywateli USA ogląda pornografię przynajmniej raz w miesiącu2. Jedna trzecia ruchu w internecie to wejścia na strony pornograficzne3. Czy bycie chrześcijaninem czyni tu jakąś różnicę?

W USA 64 proc. mężczyzn chrześcijan i 15 proc. kobiet chrześcijanek ogląda pornografię przynajmniej raz w miesiącu. Wśród niechrześcijan odpowiednio 65 proc. mężczyzn i 30 proc. kobiet. 31 proc. duchownych twierdzi, że odwiedziło już witrynę o charakterze seksualnym. Spośród tych duchownych 53 proc. twierdzi, że odwiedziło takie witryny kilka razy w ciągu ostatniego roku, a 18 proc. — że odwiedza je kilka razy w miesiącu i częściej niż raz w tygodniu. 21 proc. młodych duchownych i 14 proc. wszystkich duchowych przyznaje, że wręcz zmaga się z pornografią4.

To musi niepokoić, zwłaszcza że są to zachowania z chrześcijaństwem nie do pogodzenia. Pornografia obiecuje sprawiać przyjemność, ale w istocie sprawia ból. Modelki porno są źle traktowane, wykorzystywane, często siłą przymuszane do tego procederu. Nawet jeśli filmy porno nie przedstawiają scen przemocy, to do przemocy prowadzą. Wiele badań potwierdziło, że mężczyźni oglądający takie filmy są skłonni akceptować wykorzystywanie seksualne kobiet z użyciem agresji werbalnej i fizycznej5.

Niebezpieczne skrzyżowanie

National Center on Sexual Exploitation zwraca uwagę na trzy sposoby, w jakie przemoc domowa zbiega się z pornografią6:

1. Pornografia wiąże seks z przemocą i wykorzystywaniem. Uczy, że partnerki seksualne powinny czerpać przyjemność z uderzania, przyduszania, policzkowania czy zmuszania do seksu. Kobiety często pytają seksuologów o pewne formy seksu, których wcześniej nie praktykowały, a o które obecnie proszą ich mężowie, a czasami nawet się ich domagają. Mąż pewnej kobiety domagał się seksu każdego dnia, a kiedy nie była w stanie spełnić jego oczekiwań, w zasadzie ją gwałcił. Badania przeprowadzone w 2011 roku pokazały, że częste oglądanie pornografii wiąże się z większą akceptacją dla gwałtów7.

2. Przemocowcy bardzo często wykorzystują zrobione swym partnerkom seksualnym filmy czy zdjęcia o charakterze pornograficznym do szantażowania ich, aby pozostały z nimi w związkach, gdyż w przeciwnym razie je ujawnią i rozpowszechnią w internecie. Większość stanów w USA ma już przepisy, które tego zabraniają.

3. Oglądanie pornografii sprzyja przemocy domowej na tle seksualnym. W jednym z badań 30 proc. z 271 maltretowanych kobiet potwierdziło, że sprawcy przemocy oglądali pornografię8. 58 proc. kobiet, które doświadczyły w związkach wykorzystywania seksualnego, przemocy i gwałtów, uważa, że wpływ na to miało oglądanie przez ich partnerów pornografii i odwiedzanie klubów ze striptizem9.

Prywatna sprawa

Prawie wszyscy konsumenci porno uważają, że to ich prywatna sprawa i nikogo przez to nie krzywdzą. Jednak badania pokazują, że tacy ludzie są bardziej skłonni do akceptowania przemocy wobec kobiet, wierząc, iż kobiety naprawdę lubią być gwałcone. Akceptacja przemocy seksualnej w świecie wirtualnym prowadzi wielu oglądaczy pornografii do przemocy seksualnej w realnym świecie. Jedno z badań ujawniło, że osoby często oglądające porno z elementami przemocy są sześć razy bardziej narażone na dopuszczenie się zgwałcenia niż te, którzy oglądały je rzadko10.

W kolejnym badaniu 40 proc. wykorzystywanych kobiet przyznało, że ich partner ogląda brutalną pornografię11. Mężczyźni oglądający pornografię zwykle uważają swoje partnerki za mniej atrakcyjne niż aktorki porno. Wpływa to negatywnie na sposób postrzegania własnych żon, które nigdy nie będą w stanie konkurować z niezliczonymi i pozornie niemal idealnymi kobietami z ekranów.

W świecie chmur internetowych, tabletów, komputerów i smartfonów wojna z pornografią prawdopodobnie nigdy nie zostanie całkowicie wygrana. Biblijne chrześcijaństwo ma jednak do zaoferowania naukę o tym, jak należy traktować kobiety i osoby słabsze, oraz o właściwej roli seksu w małżeństwie. W rzeczywistości nawet okazjonalne oglądanie przez mężczyzn chrześcijan negatywnie wpływa nie tylko na sposób postrzegania przez nich kobiet, ale także na ich relacje z Chrystusem.

Zerwanie jest trudne

Prorok Jeremiasz oświadczył: „Serce jest bardziej podstępne niż wszystko inne i nie do uleczenia. Któż może jej poznać?”12. Co zatem zrobić, aby pomóc osobom wierzącym zmagającym się z problemem oglądania pornografii?

Zacznij od razu. Przełam uzależnienie — tak, uzależnienie od pornografii. Im szybciej, tym lepiej. Zerwanie jest trudne, ale to jedyny sposób. Osoby znające język angielski mogą odwiedzić witrynę newfreedomtolove.org, na której znajdą materiały, seminaria oraz linki pomocne w rozpoczęciu podróży ku wolności od tego uzależnienia. W niektórych przypadkach może być konieczne skorzystanie z profesjonalnej pomocy doradczej.

Strzeż swego umysłu. Jezus wyjaśnił, że to sprawa serca, kiedy powiedział: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta”13. Salomon dobrze o tym wiedział, pisząc: „Nade wszystko strzeż swego serca, bo w nim jest źródło życia”14. Zamiast karmić umysł obrazami, które wypaczają Boży dar seksu i poniżają kobiety, przyjmij Boże zaproszenie: „Daj mi, mój synu, swoje serce, niech twoje oczy oglądają radość w moich drogach”15. Weź też sobie do serca te słowa: „Jedynym środkiem obrony przed złem jest zamieszkiwanie Chrystusa w sercu przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Dopóki nie zostaniemy w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdołamy oprzeć się pozbawionym świętości wpływom miłości własnej, samopobłażaniu i kuszeniu do grzechu. Możemy porzucić wiele złych nawyków, na pewien czas możemy rozstać się z szatanem, lecz bez żywej łączności z Bogiem przez poddawanie Mu siebie chwila po chwili zostaniemy pokonani”16.

Poproś innych o pomoc. O wolność od pornografii nie da się walczyć samemu. Salomon wyjaśnił to tak: „Lepiej we dwóch niż samemu, wspólny trud bardziej się opłaca”17. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujesz pomocy innych. Poproś o nią współmałżonka lub inne bliskie osoby — żeby poczuli się za ciebie współodpowiedzialni. Samotność często prowadzi człowieka do wypełnienia tej pustki pornografią.

Choć pornografia i przemoc seksualna w związkach to niebezpieczni bliscy krewni, nie musisz być ich narzędziem, a twoja żona lub inne kobiety ich nieszczęśliwymi ofiarami. Decyzja należy do ciebie — by podjąć niezbędne kroki, począwszy od dzisiaj, i skończyć z jednym i drugim, zanim te trucizny zniszczą ciebie i innych.

Cloudio Consuegra, 
Pamela Consuegra

1 Zob. https://www.roadtograce,net/curreni-porn-statistics. 2 Zob. T. Rymel, Does Pornography Lead to Sexual Assault?, „HuffPost”, 26.08.2016 — https://www.huffpost.com. 3 Zob. R.D. Fields, The Expiosive Mix of Sex and Violence, „Psychology Today”, 26.01. 2016 — https://www.psychologytoday.com.4 Zob. przyp. 1. 5 Zob. How Consuming Porn Can Lead to Violence, „Fight the New Drug”, 23.08.2017 — https://fightthenewdrug.org. 6 Zob. H. Halverson, E. Hale, Three Ways Domestic Violence is Connected to Pornography, „End Sexual Exploitation”, 1.10.2018 — https://endsexualexpioitation.org. 7 Zob. J.D. Foubert i in., Pornography Viewing Among Fraternity Men: 
Effects on Bystander Intervention, Rape Myth Acceptance and Behavioral Intentto Commit Sexual Assault
, „Sexual Addiction & Compulsivity” 18, nr 4/2011, s. 212-231. 8 Zob. J. Hinson Shope, When Words Are Not Enough: The Search for the Effect of Pornography on Abused Women, „Violence Against Women” 10, nr 1/2004, s. 56-72. 9 Zob. C.A. Simmons i in., Linking Male Use of the Sex Industry to Controlling Behaviors in Violent Relationships: An Exploratory Analysis, „Violence Against Women” 14, nr 4/2008, s. 406-417. 10 Zob. przyp. 5. 11 Zob. J. Everson, To Confront Domestic Violence, We Must Confront Pornography, „Washington Times”, 12.02.2015 — https://www.washingtontimes.com. 12 Jr 17,9. Tu i w następnych cytatach biblijnych: Biblia ekumeniczna, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2017. 13 Łk 6,45. 14 Prz 4,23. 15 Prz 23,26. 16 E.G. White, 
Życie Jezusa, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2013, s. 286. 17 Koh 4,9.

[Przedruk z „Ministry” 11/2019. Lid od redakcji polskiej].