Więzienie za krytykę hałaśliwego meczetu

1137

W lipcu 2016 r. w mieście Tanjung Balai Indonezji skazano na 1,5 roku więzienia buddystkę, która w tym muzułmańskim państwie ośmieliła się skrytykować „zbyt hałaśliwe” nawoływania miejscowego muezzina do modlitwy.

Muzułmanie oskarżyli kobietę o znieważenie islamu i bluźnierstwo, a w mieście podpalili sześć buddyjskich świątyń i domów modlitwy. Forum Społeczności Islamskiej w Indonezji wyrok na kobietę uznało za zbyt łagodny. A zaledwie rok wcześniej wiceprezydent Indonezji Jusuf Kalla powołał specjalny zespół do sprawdzenia, czy meczety nie „przesadzają” z głośnością1.

  • Lamek [syn Kaina – dop. J.T.] zwrócił się do swoich żon: (…) Zabiję każdego, kto mnie zrani, i dziecko, które zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamek będzie siedemdziesiąt siedem razy – Mojżesz2.

Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu


Renomowane czasopismo medyczne „Lancet” opublikowało właśnie wyniki globalnych badań, które kolejny raz potwierdziły, że nie ma bezpiecznego poziomu spożycia alkoholu.

W badaniu Global Burden of Disease zbadano poziom spożycia alkoholu i jego wpływ na zdrowie w 195 krajach w latach 1990-2016. Główny autor badania dr Max Griswold z Uniwersytetu Waszyngtona powiedział: „Wcześniejsze badania wykazywały korzystny, pod pewnymi warunkami, wpływ alkoholu [na serce], ale stwierdziliśmy, że połączone ryzyko zdrowotne związany z alkoholem wzrasta z każdą ilością alkoholu”. Według tego badacza ryzyko zachorowania na raka i inne choroby czy doznania urazów niweluje jakiekolwiek korzyści związane ze spożywaniem alkoholu. „Chociaż ryzyko zdrowotne związane z wypijaniem jednego drinka dziennie jest niewielkie, jednak szybko rośnie, gdy ludzie piją więcej”.

Już w 2016 r. główny lekarz Wielkie Brytanii prof. Dame Sally Davies zauważyła, że ​​jakakolwiek ilość alkoholu może zwiększać ryzyko zachorowania na raka3.

  • Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić – apostoł Piotr4.

Papież krytycznie o państwie wyznaniowym


W niedawnym wywiadzie dla francuskiego dziennik „La Croix” papież Franciszek dokonał ciekawych porównań między islamem i chrześcijaństwem. Stwierdził m.in., że choć „idea podboju należy do ducha islamu”, to podobną ideę można wyinterpretować z zakończenia Ewangelii Mateusza, „gdzie Jezus wysyła swych uczniów do wszystkich narodów”.

Jego zdaniem „koegzystencja między chrześcijanami a muzułmanami jest możliwa”, choć z drugiej strony Europa powinna otwierać swoje drzwi na emigrantów „odpowiedzialne”, a nie „irracjonalnie”.

Papież skrytykował Francję za przesadzanie z laickością. Jego zdaniem jeśli muzułmanka chce nosić chustę, powinna mieć do tego prawo, tak jak katolik do noszenia krzyża. Z drugiej strony państwa muszą być laickie, bo „te wyznaniowe źle kończą, są sprzeczne z historią”. Dodał, że laickości państwa towarzyszy solidne prawo gwarantujące wolność religii, co jest niezbędne, by móc iść naprzód5.


Ewangelia ważniejsza od konstytucji?


15 sierpnia na Jasnej Górze w homilii do pielgrzymów metropolita częstochowski abp Wacław Depo nie tylko przypisał sukces Bitwy Warszawskiej z 1920 roku „Matce Boskiej”, nazywając go „cudem czynu militarnego za sprawą Maryi Zwycięskiej”, ale także – co odnotowała większość mediów – stwierdził, że dzisiejsze zwycięstwo moralne możliwe będzie tylko przez postawienie Ewangelii nad Konstytucją. Za bolesne uznał ostatnie wypowiedzi, że „w Polsce rządzi Konstytucja, a nie Ewangelia, że Konstytucja ma iść przed Ewangelią”6.

Zdaniem dra Dariusza Bruncza, redaktora naczelnego portalu Ekumenizm.pl dla chrześcijan Ewangelia zawsze będzie ważniejsza. Problemem jest jednak „umiejscowienie Ewangelii ponad Konstytucją w kontekście zasad państwa prawa, przeżywającego kryzys konstytucyjny i którego społeczeństwo jest spolaryzowane jak nigdy dotąd”. „Ewangelia nie jest pigułą, którą pastorałem trzeba przepychać ludziom przez gardło, aby zrozumieli swoje prawa i obowiązki wobec Boga i państwa”7.

  • Wtedy Jezus powiedział im: Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu – ewangelista Marek8.

Oprac. Jacek Turecki

1 Zob. www.tvp.info.pl za: Sky News i KAI [dostęp: 22.08.2018]. 2 Rdz 4,23-24. 3 Zob. www.bbc.co.uk [dostęp: 26.08.2018]. 4 1 P 4,7. 5 Zob. www.newsweek.pl [dostęp: 26.08.2018]. 6 Zob. www.dziennik.pl [dostęp: 26.08.2018]. 7 Zob. https://opinie.wp.pl [dostęp: 26.08.2018]. 8 Mk 12,17.