USA: Kościoły i polityka

1470

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, które zezwoli Kościołom i innym związkom wyznaniowym angażować się w politykę i otwarcie popierać kandydatów w wyborach.

Od 1954 r. prawo federalne zabraniało tego instytucjom religijnym, charytatywnym oraz akademickim, które korzystają ze zwolnień podatkowych, po groźbą cofnięcia ulg i zwolnień.

Według Agencji Reutera zniesienia lub ograniczenia tego prawa domagali się amerykańscy ewangelikalni protestanci, Kościół rzymskokatolicki oraz główne ośrodki rabinackie w USA. Przywódcy religijni uskarżali się, że z powodu tego prawa nie mogą wyrażać swoich opinii politycznych i społecznych.

Trump powiedział, że żaden Amerykanin nie powinien musieć wybierać pomiędzy narzuconym prawem federalnym a swoją wiarą. Dodał, że to szantaż finansowy niezgodny z konstytucyjną wolnością wyznania i słowa.

Rozporządzenie Trumpa zleca urzędom podatkowym, aby nie stosowały przepisów wynikających z poprawki Johnsona wobec związków wyznaniowych i nie karały ich za zaangażowanie społeczne bądź polityczne1.

Oprac. Jacek Turecki

1  Źródło: www.wiadomości.onet.pl [dostęp: 5.5.2017].