Wolność religijna w Rosji zagrożona?

1173

Liderzy Wydziału Euroazjatyckiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wystosowali list otwarty do prezydenta Rosji Władimira Putina. Odnoszą się w nim do zmian w rosyjskim prawodawstwie, które mogą ograniczyć działalność misyjną.

Adwentyści dnia siódmego w Rosji modlą się i poszczą w intencji wolności religijnej, która jest zagrożona po przyjęciu przez rosyjską Dumę nowej ustawy antyterrorystycznej. Prawo to zakazuje zgromadzeń religijnych w prywatnych domach, nakłada znaczne ograniczenia na osoby, które prowadzą działalność ewangelizacyjną w internecie i ogranicza prawa cudzoziemców przebywających na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W liście otwartym do prezydenta Putina liderzy adwentystyczni napisali m.in., że proponowane przepisy ingerują w życie milionów wierzących i fundamentalne wolności prawa międzynarodowego i Konstytucji Federacji Rosyjskiej, a zapisy o działalności misyjnej stanowią poważne naruszenie niezbywalnych praw człowieka, w tym – danego nam przez Stwórcę – prawa do wyrażenia swoich przekonań religijnych. Projekt ustawy zakazuje prowadzenia działalności misyjnej w miejscach prywatnych, przez co legalizuje ingerencję w życie prywatne obywateli i zakazuje im wyrażania swoich religijnych przekonań nawet we własnych domach. Nakazuje też wierzącym, którzy pragną dzielić się swoimi przekonaniami religijnymi z innymi, w tym również za pośrednictwem internetu, posiadanie przy sobie dokumentów od organizacji religijnych, tym samym zniechęcając obywateli do wstępowania do związków religijnych. Projekt ogranicza prawo do wolności religijnej obywatelom innych państw i bezpaństwowcom leganie przebywającym na terytorium Federacji Rosyjskiej, dla których wprowadza się ograniczenia terytorialne. Za złamanie przepisów tej ustawy przewiduje się bardzo wysokie kary administracyjne — od 5 do 50 tysięcy rubli, a w przypadku osoby prawnej — od 100 tysięcy do miliona rubli. Adwentyści zwrócili się do prezydenta Putina o wycofanie tego projektu w celu usunięcia takich zapisów w konsultacji z ekspertami i przedstawicielami organizacji religijnych.

Oprac. J.T.

[Opracowano na podstawie informacji Adwentystycznej Agencji Informacyjnej (AAI) publikowanych na www.adwent.pl].