Maria Współodkupicielką?

1453

W roku 2017 przypada 100-lecie tzw. objawień maryjnych w Fatimie. Z tej okazji — jak donosi internetowy serwis „Mały Dziennik na Kontrze” firmowany przez Małgorzatę i Tomasza Terlikowskich — Międzynarodowe Stowarzyszenie Maryjne wystosowało ostatnio apel do papieża Franciszka o „ogłoszenie Maryi Matki Bożej «Współodkupicielką wraz z Jezusem Odkupicielem»”.

W specjalnie przygotowanym dokumencie Stowarzyszenie przekonuje papieża, że wierni otrzymaliby w ten sposób mocne potwierdzenie szczególnej roli, jaką Maryja we współpracy z Jezusem odgrywa w dziele odkupienia.

Zdaniem dr. Roberta Fastiggi, mariologa z seminarium katolickiego w Detroit, uznanie Maryi Współodkupicielką pogłębiłoby rozumienie jej roli jako Nowej Ewy, która współpracuje ze swoim synem Nowym Adamem w dziele zbawienia dusz ludzkich.

Jednocześnie Stowarzyszenie podkreśla, że tytuł Współodkupicielki nie stawia Maryi na równym poziomie z Jezusem — Jedynym Odkupicielem, gdyż to byłoby herezją i bluźnierstwem1.

[Bóg] przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa (…). W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego — apostoł Paweł2.

Oprac. Jacek Turecki

1 Źródło: www.malydziennik.pl [dostęp: 29.1.2017]. 2 Ef 1,5.7. 
Foto: Flickr

1 KOMENTARZ

 1. Jakie to smutne. Biblia jest pełna informacji o tym, żeby czcić tylko Boga. A w Polsce jest kult Maryjny. Ludzie modlą się do posążków i obrazów Maryi tym samym łamiąc dekalog. Oryginalny dekalog z 2Moj 20:4-6 „(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.”

  I naprawdę szkoda, że ludzie słuchają treści objawień fatimskich a nie widzą w jak wielkiej sprzeczności są z Biblią.

  Maryję szanuję, bo wycierpiała wiele, ale nie jestem w stanie oddawać jej czci.

  Czy nie uważa kler, że skoro w Biblii nie ma nic o darzeniu Maryi czcią a nawet nic takiego w dziejach apostolskich się nie pojawiło (a przecież tam są początki chrześcijańskich zborów po śmierci Jezusa) to znaczy ze tego nie powinno się robić, bo Bóg by o notatkę zadbał gdyby trzeba było tak robić?

  Czy ktokolwiek wie, ze Maryja nie „zawsze dziewica”, bo Jezus miał braci i siostry? Jest wyraźnie napisane, ze Józef nie obcował z Maryją dopóki nie porodziła syna.

  ehhh
  I tak prowadzą te owieczki na zatracenie. A owieczki się dają prowadzić bo Pisma nie czytają

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.