ADRA Polska pomaga potrzebującym w Grecji

1156

Owocem nasilającego się od ubiegłego roku kryzysu migracyjnego w Europie są dziesiątki tysięcy ludzi uwięzionych m.in. w obozach tymczasowego pobytu w Grecji, którzy z uwagi na zamknięcie granic nie mogą osiągnąć celu swojej podróży.

Niezależnie od naszej oceny całej sytuacji mamy do czynienia z dużym kryzysem humanitarnym. Dlatego adwentystyczna organizacja charytatywna ADRA postanowiła zaangażować się w pomoc. ADRA Niemcy we współpracy z 10 innymi oddziałami ADRA (w tym ADRA Polska) realizuje na terenie Grecji projekt, którego celem jest zapewnienie minimalnych godnych warunków funkcjonowania osobom przybyłym do tego kraju. Pomoc ta obejmuje m.in. dostarczanie środków czystości, urządzeń do oczyszczania wody, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu higieny czy zapobiegania nadużyciom seksualnym, wsparcie emocjonalne dla osób przeżywających traumę czy prowadzenie programów dla dzieci w obozach w Salonikach i Katerini. ADRA finansuje również wsparcie w postaci tymczasowych obiektów mieszkalnych, podstawowej pomocy medycznej oraz pomocy żywnościowej. Tłumacze ADRA asystowali zespołom ambulatoryjnym oraz pomagali w eskorcie osób chorych do szpitala. ADRA Słowacja organizuje kursy z zakresu dziewiarstwa dla kobiet oraz dystrybuuje pomoc rzeczową w mieście Kalochori. Podobne działania planowane są w Derveni i Salonikach.

ADRA Polska apeluje o wpłaty na swoje konto na kontynuację wsparcia związanego z kryzysem migracyjnym: ADRA Polska, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Konto: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882 z dopiskiem „darowizna na pomoc uchodźcom”. Darowiznę na rzecz ADRA Polska można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6 proc., w przypadku osób prawnych i przedsiębiorców do 10 proc. uzyskanego rocznego dochodu.

OPRAC. J.T.

[Opracowano na podstawie informacji opublikowanych przez Marka Kellnera na www.adventistreview.org oraz informacji Adwentystycznej Agencji Informacyjnej publikowanych na www.adwent.pl].