Masowe zamykanie parafii katolickich w Niemczech

1105

Bp Stephan Ackermann z najstarszej diecezji niemieckiej w Trewirze w odpowiedzi na kryzys niemieckiego Kościoła katolickiego zapowiedział zlikwidowanie 868 z 903 parafii na terenie swojej diecezji. Nowe parafie w niczym nie będą przypominać wcześniejszych — poinformował. Mają być parafiami węzłowymi, które będą zrzeszać po ok. 77 tys. wiernych, a nie jak dotychczas po ok. 16 tys. O kryzysie w Kościele świadczy również znikoma liczba powołań do stanu duchownego. W zeszłym roku w diecezji Monachium, która liczy 1,7 mln wiernych, wyświęcono tylko jednego neoprezbitera.

Bp Ackermann to ten sam, który uważa, że stanowisko Stolicy Apostolskiej względem osób homoseksualnych jest błędne i, jak się wydaje, kładzie znak równości pomiędzy małżeństwem a prawomocnym związkiem pary homoseksualnej. Jest również zwolennikiem antykoncepcji, dopuszczania rozwodników do komunii i akceptuje pożycie przedmałżeńskie1.

  • Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? — Jezus Chrystus2.
Foto: ZIF Bp dr Stephan Ackermann – fot. StagiaireMGIMO – Wikimedia Commons