Oświata coraz bardziej wyznaniowa

925

Nauczycielka niechodząca do kościoła nie może być wychowawczynią — donosi portal Gazeta.pl za „Polska the Times”.

Chodzi o szkołę w Niemczynie w woj. wielkopolskim. Matematyczce z wieloletnim stażem nowa dyrektorka szkoły odmówiła objęcia wychowawstwa klasy, pomimo pełnienia już wcześniej tej funkcji przez tę nauczycielkę.

„Pani dyrektor oznajmiła, że ma zastrzeżenia co do realizowania przeze mnie wartości religijnych — powiedziała matematyczka, nie kryjąc oburzenia. — Pani dyrektor może oceniać moją pracę jako nauczyciela, a nie wiarę, to, jaki mam światopogląd”.

Nauczycielka poskarżyła się władzom gminy. Sprawa trafiła też do prokuratury, która wszczęła już śledztwo1.

Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. (…) A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom (…). Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie — Jezus Chrystus2.

Oprac. J.T.

1 Zob. http://wiadomosci.gazeta.pl [dostęp: 6.6.2016].
2 Mt 6,1.5-6.