Rekin matuzalem

2322

Rekin polarny to najdłużej żyjący kręgowiec na świecie, który może dożywać co najmniej 400 lat — donosi portal Gazeta.pl, powołując się na prestiżowe czasopismo „Science”.

Okazuje się, że jeden z niedawno złapanych osobników, pięciometrowy, miał ok. 392 lat. Badanie wieku zwierzęcia przeprowadzili uczeni z Uniwersytetu Kopenhaskiego w Danii. Rekin polarny zamieszkuje wody północnego Atlantyku, Oceanu Arktycznego, Morza Północnego, Morza Białego i Grenlandii. Żywi się głównie fokami. Obecnie zalicza się też do najwolniej rozwijających się zwierząt — rośnie w tempie 1 cm rocznie. Poszczególne osobniki uzyskują dojrzałość płciową w wieku ok. 150 lat1.

Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. (…) Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat i umarł. (…) Metuszelach [Matuzalem — dop. red. ZC] żył sto osiemdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha. (…) Metuszelach przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł — prorok Mojżesz2.

Oprac. J.T.

1 http://wiadomosci.gazeta.pl [dostęp: 14.8.2016].  2 Rdz 5,3-5.25-27.