Nie wolno cytować Biblii

1235

Jak donosi Chrześcijański Portal Informacyjny ChnnNews.pl, władze szkolne prowincji Alberta w Kanadzie nakazały Chrześcijańskiej Akademii Cornerstone zaprzestanie nauczania w oparciu o wersety biblijne, które mogą zostać uznane za obraźliwe; zwłaszcza te, które — jak się wyrażono — uwłaczają czyjejś orientacji seksualnej lub ją szkalują.

Już wcześniej szkoła została zmuszona do usunięcia ze swojej strony internetowej fragmentu 1 Listu do Koryntian 6,9, w którym czytamy, że Królestwa Bożego nie oddziedziczą m.in. „mężczyźni współżyjący ze sobą”.

To tylko jeden z przykładów prześladowań kanadyjskich chrześcijan wyznających tradycyjne poglądy na temat seksualności człowieka. Inny przykład to niedawne uchwalenie ustawy w prowincji Ontario, która daje przedstawicielom władz prawo odbierania dzieci rodzicom sprzeciwiającym się ideologii LGBTQ i gender5.

Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa, i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki — apostoł Piotr6.

Oprac. Jacek Turecki

5 Źródło: https://chnnnews.pl.61 P 1,24-25.