Kościół Szkocji za małżeństwami jednopłciowymi pastorów i diakonów

1051

Doroczny majowy synod powszechny ewangelicko-reformowanego Kościoła Szkocji dopuścił możliwość powoływania do służby pastorskiej i diakońskiej osób pozostających w jednopłciowych związkach małżeńskich.

Miałyby o tym decydować poszczególne kongregacje Kościoła, gdyż Kościół jako całość potwierdził „tradycyjny pogląd” o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Duchownym Kościoła Szkocji nadal nie wolno też udzielać ślubów parom jednopłciowym, choć do dyskusji na tym problemem Kościół ma podejść kolejny raz w przyszłym roku1.

Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg — apostoł Paweł2.

Oprac. O.D.

1 Zob. www.interia.pl [dostęp: 23.5.2016].
2 Hbr 13,5.