Pakistan: apel o modlitwę za uwięzionym adwentystą