Postulaty reformacji ciągle aktualne

1575

W opinii portalu Newsweek.pl toruński biznesmen ks. Tadeusz Rydzyk, znany ze skutecznego operowania na styku władzy, Kościoła i pieniędzy, na tydzień przed jubileuszem 500-lecia reformacji „dokonał cudu teologicznego”, przypominając Polakom o aktualności postulatów reformacji. Chodzi o 79 mln zł z państwowej kasy „wyprowadzonych” w ostatnich dwóch latach na jego „rozmaite dzieła” oraz o przywilej odpustu zupełnego, jaki otrzymał od Watykanu. Wierni, którzy w 2017 jeszcze odwiedzą kościół ks. Rydzyka, by odmówić tam stosowne modlitwy i złożyć ofiarę, otrzymają odpust zupełny od wszystkich grzechów. Dobitnie dowodzi to — jak czytamy w Newsweeku — że tezy Marcina Lutra z 1517 r. przeciwko odpustom są nadal aktualne1.

  • Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (…) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata — apostoł Jan2.

Oprac. Jacek Turecki

1 Zob. www.newsweek.pl [dostęp: 23.11.2017].  2 1 J 1,9-2,2
Foto: Wiki