Przekupstwo w Biblii

3053

Obojętnie, czy przekupywano wprost łapówką, czy bardziej elegancko podarkiem lub darem korupcja jest w Biblii oceniona jednoznacznie negatywnie, nawet jeśli dziś wielu traktuje ją jako zwyczajowo przyjęty dodatkowy „podatek”, niezbędny dla załatwienia sprawy.

  1. Czy Pismo Święte zakazuje przekupstwa?

Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę” (Wj 23,8 BW).  „(…) liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie” (Am 5,12 BW). „Nie będziecie przyjmować okupu za życie zabójcy, który zabił ze złości. Musi on ponieść śmierć” (Lb 35, 31-32 BT).

  1. Co mówi król Salomon o łapówkach?

„Sprawiedliwością król utwierdza krainę (…) lecz burzy ją mąż goniący za łapówkami” (Prz 29,4 BT). „Burzy swój dom ten, kto jest przekupny, lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył” (Prz 15,27 BW).

  1. Wtóruje mu prorok Izajasz, eufemistycznie nazywając łapówkę podarkiem.

Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto się wzbrania przed wzięciem podarku (…) będzie żył w Królestwie Bożym” (Iz 33,15-16 BT).

  1. Co m.in. miało świadczyć o uczciwości proroka Samuela?

„Czy wziąłem komu wołu, czy zabrałem czyjego osła, czy komu wyrządziłem krzywdę lub gnębiłem, albo z czyjej ręki przyjąłem dar, aby zakryć oczy na jego sprawę? (…) Odpowiedzieli na to: Nie byliśmy krzywdzeni ani gnębieni, nie wziąłeś też niczego z niczyjej ręki” (1 Sm 12,3-5 BT).

  1. Jak Stary Testament opisuje różne oblicza przekupstwa?

„Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych” (Wj 23,8 BT). „Książęta jego [domu Izraela] wymierzają sprawiedliwość za podarunki, rozstrzygają kapłani jego za zapłatę, prorocy jego wieszczą za pieniądze, powołują się jednak na Pana” (Mi 3, 11 BT).

  1. W czym Nowy Testament widzi źródło korupcji i wszelkiego zła?

„Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie” (Łk 12,15 BW). „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami” (1 Tm 6,10 BT).

  1. Uwięziony apostoł Paweł miał szansę odzyskać wolność dzięki łapówce. Czy skorzystał z tej okazji?

„Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego [nauki] o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości, i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział: «Teraz możesz odejść. Gdy znajdę czas, wezwę cię znowu». Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze, i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim” (Dz 24, 22-26 BW).

  1. Jednym z rodzajów korupcji jest symonia — znana od średniowiecza praktyka kupowania godności kościelnych. Skąd wzięła swoją nazwę?

„Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. «Dajcie i mnie tę władzę — powiedział — aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego». «Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą — odpowiedział mu Piotr — gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze” (Dz 8,18-20 BT).

Oprac. Bartosz Art