Sejmowa troska o trzeźwość narodu

1033

W roku 2017 należy podjąć systematyczne działania na rzecz troski o trzeźwość narodu — apelują do rządzących, samorządów, związków wyznaniowych i organizacji pozarządowych polscy parlamentarzyści.

Na wniosek sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu 9 marca br. Sejm RP podjął uchwałę w sprawie zwiększenia troski o trzeźwość narodu. W uzasadnieniu uchwały czytamy o stale wzrastającym spożyciu alkoholu przez Polaków, co ma powodować w budżecie państwa straty większe niż doraźne zyski. Mowa jest też o ofiarach nadużywania alkoholu i alkoholizmu — są nimi nie tylko sami uzależnieni, ale też ich rodziny.

Trzeźwość to według uchwały wolność nie tylko od alkoholu, ale wolność służąca samorealizacji trzeźwego człowieka. A w historii Polski, podkreślono, troska o trzeźwość zawsze była związana z dążeniem narodu do wolności i odrodzenia oraz obroną jego godności.

Uchwała kończy się parafrazą nowotestamentowej myśli apostoła Pawła, że człowiek dziś wszystko może, ale nie wszystko służy jego życiu1.

  • Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale nie wszystko buduje — apostoł Paweł2.

Oprac. Jacek Turecki

1  Źródło: www.sejm.gov.pl [dostęp: 6.4.2017]. 2 1 Kor 10,32.