Spotkanie w ,,centrum świata”

1249

Czy może być coś bardziej ekscytującego niż znalezienie się w „centrum świata”? —Nie— według ormiańskiego chrześcijanina, który oprowadzał grupę sześciu adwentystycznych pastorów po współczesnej Jerozolimie. Przewodnik wskazał na przestrzeń pomiędzy Kopułą na Skale a Golgotą, miejscem ukrzyżowania Chrystusa. Przestrzeń pomiędzy, jak oświadczył, „jest centrum świata!”.

Wierząc przewodnikowi lub nie, sama myśl o adwentystach dnia siódmego, stojących między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa oraz między wydarzeniami zmieniającego się świata a Jego powtórnym przyjściem, musi prowadzić do pewnej refleksji.

Tych sześciu pastorów było częścią ponad dwudziestoosobowej grupy biorącej udział w spotkaniu europejskich zwierzchników Kościoła i liderów adwentystycznych Sekretariatów Spraw Publicznych i Wolności Religijnej (ang. PARL).

— Spotkanie to zainspirowało mnie do tego, aby w przestrzeni publicznej przedstawiać adwentystyczną tożsamość w sposób prosty, ale jednocześnie głęboki, jako ambasador Chrystusa — powiedział pastor Claudio Gulyas, przewodniczący Misji Greckiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Codzienny program zaczynał się od wspólnych nabożeństw, a potem były wykłady i dyskusje. Ganoune Diop, dyrektor Sekretariatu PARL ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego mówił o wyzwaniach stojących dziś przed liderami Kościoła. — Musimy zaangażować się w dyskusje na publicznym forum. Wielu nie wie, kim jesteśmy. Ci, którzy coś wiedzą, niestety nie zawsze postrzegają nas pozytywnie — podkreślał.

Zdaniem Diopa poselstwo trzech aniołów z Księgi Apokalipsy nie może być poselstwem strachu, ale powinno być dobrą nowiną, którą konieczne należy„zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom” (Ap 14,6). To oznacza potrzebę zbliżenia się do ludzi, nawiązywanie z innymi kontaktów i bliskich relacji. To najlepszy sposób na przełamywanie barier. To wymaga niekiedy zmiany sposobu postrzegania innych ludzi— powiedział. — Chrystus jest bowiem bezcenny dla każdego.

— Taki sposób podejścia do naszego otoczenia to powrót do korzeni, to sedno adwentystycznego DNA — powiedział pastor Thomas Müller z Danii.

Działalności PARL nie można oddzielić od zagadnienia komunikacji medialnej. Mówił o tym specjalista od spraw komunikacji pastor Victor Hulbert. Zauważył, że informacje o działalności Kościoła bądź reakcje na wiadomości ze świata mogą pomóc w budowaniu relacji z otoczeniem. Podkreślił znaczenie wrażliwości i tolerancji w komentowaniu bieżących wydarzeń, a także omówił zagadnienie radzenia sobie z tzw. fake newsami, czyli fałszywymi wiadomościami w mediach społecznościowych.

W kolejnych dniach uczestnicy dyskutowali o spuściźnie reformacji, radzeniu sobie z sekularyzmem, różnorodnością świata religijnego, o pewnych adwentystycznych zasadach wiary ważnych dla adwentystów, ale źle rozumianych lub atakowanych w systemie edukacyjnym lub politycznym różnych państw. Rozmawiano nawet o tym, jak radzić sobie z postawą „fortecy”, prezentowaną przez niektórych adwentystów zamykających się na współpracę z wieloma środowiskami i rezygnujących tym samym z możliwości podzielenia się z nimi adwentystycznymi wartościami. To były istotne zagadnienia dla Bobbiego Sjölandera ze Szwecji. — To spotkanie pogłębiło moje poczucie tożsamości i pomogło upewnić się w tym, że jestem świadkiem Jezusa w relacjach z przywódcami innych Kościołów i urzędnikami publicznymi — powiedział.

Członkami polskiej delegacji byli pastorzy Jarosław Dzięgielewski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, oraz Andrzej Siciński, dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Zarządzie Kościoła.

— To mój pierwszy pobyt w Izrealu. Już samo to było dla mnie wielkim przeżyciem. Wejść na Górę Oliwną, przejść się Via Dolorosa, stanąć pod ścianą świątyni z czasów Jezusa. Bezcenne — powiedział Siciński. — Najbardziej emocjonujące było jednak opowiedzenie zebranym o naszej działalności w Polsce w sferze relacji publicznych i wolności religijnej. Wielu zainteresowanych wyraziło życzenie wysłania im angielskiej wersji ustawy z 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, która może im być pomocna jako wzorzec dla ubiegania się w ich własnych krajach o prawną ochronę prawa adwentystów do zwolnienia od pracy i nauki na czas święta sobotniego — podkreślił Siciński.

Oprac. J.T.

[Opracowano na podstawie tekstu Adwentystycznej Agencji Informacyjnej opublikowanego na stronie www.adwent.pl].