Młodzi Europejczycy odchodzą od chrześcijaństwa

1101

Coraz więcej młodych Europejczyków deklaruje, że wiara nie ma dla nich znaczenia, z wyjątkiem Polaków — wynika z badań brytyjskich naukowców.

Uczeni z londyńskiego Uniwersytetu im. św. Marii zbadali osoby w wieku 16-29 lat z 21 europejskich państw. Okazało się, że w czołówce najbardziej zlaicyzowanych narodów Europy znajdują się Czesi i Estończycy. Za to w Polsce jedynie 17 proc. młodych Polaków uznaje się za niewierzących. W zdecydowanej większości krajów Europy odsetek niewierzącej młodzieży przekracza 50 proc. W Czechach aż 81 proc. młodych ludzi określa siebie jako niereligijnych. Tylko nieco mniej niereligijnej młodzież jest w Estonii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii czy na Węgrzech.

Podobnie jest z praktykami religijnymi — chodzeniem co tydzień do kościoła czy domową modlitwą. Tu znów prym wiedzie Polska, gdzie 39 proc. badanych uczestniczy w cotygodniowym nabożeństwie, a połowa badanych się modli więcej niż inne nacje. Za to wśród młodych Czechów ok. 70 proc. nigdy nie było w świątyni, a 80 proc. nigdy nie odmówiło pacierza1.

  • A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy — prorok Ezechiel2.

LUDZKOŚĆ CZEKAJĄ POTĘŻNE MIGRACJE

Według najnowszych badań, aż 40 proc. ludności świata jest zagrożonych skutkami degradacji gleby. Jej powody to przede wszystkim zanieczyszczenie środowiska, ekstremalne warunki pogodowe, wylesianie oraz nadmierna eksploatacje gleb na potrzeby rolnictwa.

Eksperci ostrzegają, że nawet 700 mln ludzi może być w niedalekiej przyszłości zmuszonych do migracji z powodu pogorszenia się właściwości fizycznych, biologicznych oraz chemicznych gleby co doprowadzi do niedostatku żywności oraz wody.Grunty najbardziej narażone na degradację znajdują się w Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Afryce Subsaharyjskiej oraz w Azji. Każdego roku około 12 mln ha gleb ulega degradacji. Ma to wpływ na pogorszenie warunków bytowych 3,2 mld ludzi na świecie.

Naukowcy sądzą, że podstawowym czynnikiem degradacji środowiska jest brak świadomości człowieka, jakie są konsekwencje jego działań. Mimo to badacze nie tracą nadziei i są przekonani, że proces ten można jeszcze zatrzymać, choć wymaga to natychmiastowej i konsekwentnej współpracy3.

  • Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze — prorok Izajasz4.

90-LATKA OBRONIŁA DOKTORAT

Po 30 latach badań 90-letnia Francuska Colette Bourlierobroniła doktorat — doniósł w marcu dziennik „New York Times”. Stało się to na uniwersytecieFranche-Comte w Besancon. Praca pt. Pracownicy napływowi w Besancon w drugiej połowie XX wiekuzostała oceniona jako bardzo dobra, rzeczowa i analityczna. Ciekawostką jest to, że licząca 400 stron praca została napisana odręcznie.

Najstarszą osobą uhonorowaną dotąd stopniem doktora nauk jest prawdopodobnie Ingeborg Rapoport, która w czerwcu ub.r. w wieku 102 lat obroniła w Niemczech rozprawę o błonicy. Inną rekordzistką jest Lis Kirkby, która w 2014 r. na uniwersytecie w Sydney obroniła pracę poświęconą bezrobociu podczas Wielkiego Kryzysu w Australii. Miała wówczas 93 lata5.

  • Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan — prorok Mojżesz6.

Oprac. Jacek Turecki

1 Źródło: www.msm.com [ dostęp 3.04.2018]. 2Ez 33,12. 3 Źródło: http://nt.interia.pl [ dostęp 3.04.2018]. 4Iż 24,3-5. 5 Źródło: http://dobrewiadomosci.net.pl [ dostęp 3.04.2018]. 6Kpł 19,32.