SUKCES ADWENTYSTYCZNEGO PASTORA

1191

Portal teologiczno-filozoficzny Orygenes+ opublikował listę 10 najważniejszych publikacji w polskiej biblistyce 2017 r. Pierwsze miejsce zajęła książka adwentystycznego pastora Adama Grześkowiaka zatytułowana U stóp Gamaliela… (Dz 22,3). Zastosowanie metod egzegezy żydowskiej w Pierwszym Liście do Koryntian.

„Książka dra Adama Grześkowiaka poświęcona została źródłom i zastosowaniu egzegezy rabinicznej w Pierwszym Liście do Koryntian. Tematyka ta, choć była częściowo opracowana na gruncie polskim, zwłaszcza w artykułach, została przez Autora ujęta w inny, nowatorski sposób, przede wszystkim ze względu na zastosowaną metodę. Co więcej, Autor postuluje wprowadzenie nowej metody synchronicznej, którą określa „analizą hermeneutyczną. (…) Zebrany materiał jest tak obfity, że mógłby posłużyć na trzy monografie (…) książka A. Grześkowiaka wpisuje się w nurt współczesnych badań teologii biblijnej. Cieszy tym bardziej, że jest to opracowanie rzetelne i rzucające nowe światło na korzystanie z żydowskich metod interpretacyjnych przez autora nie tylko Pierwszego Listu do Koryntian (…) ale znacznej części Nowego Testamentu” — czytamy w recenzji ks. prof. Mariusza Rosika z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

„To dobra wiadomość dla protestanckiego środowiska naukowego. Książka duchownego adwentystycznego została nie tylko zauważona przez znawców tematu, ale przede wszystkim wyróżniona jako poważna praca naukowa — powiedział Mirosław Harasim, dyrektor Wydawnictwa Znaki Czasu. — Jestem przekonany,  że książka pastora Grześkowiaka spotka się z zainteresowaniem różnych środowisk konfesyjnych, w tym studentów, naukowców, duchownych i publicystów, dostarczając im nowych i interesujących informacji na temat żydowskich korzeni chrześcijaństwa”.

Pastor Jarosław Dzięgielewski, przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, podkreślił, że takie osiągnięcie jest wynikiem pracy wielu lat i efektem poszukiwań jeszcze lepszych i głębszych metod zrozumienia Bożego Słowa. „Znając osobiście autora wiem, że ma on szczególną satysfakcję, odkrywając nie tylko nowe teologiczne zakamarki, ale przede wszystkim poznając lepiej Tego, bez którego teologia nie miałaby sensu” — podkreślił Dzięgielewski.

Oprac. Jacek Turecki

[Opracowano na podstawie tekstów Andrzeja Wierzchowskiego i Daniela Kluski opublikowanych przez Adwentystyczną Agencję Informacyjną na stronie www.adwent.pl].

 Foto: adwent.pl