Uzdrowienie i nadzieja

1564

Ponad 640 specjalistów od spraw zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, promotorów i pasjonatów zdrowia, spotkało się na II Europejskiej Konferencji Zdrowia zorganizowanej w kwietniu w Bukareszcie.

Największymi zabójcami na świecie są obecnie choroby niezakaźne, które odpowiadają za ponad 60 proc. zgonów. Liczba osób dotkniętych chorobami układu krążenia, nowotworami, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, cukrzycą, chorobami psychicznymi znacznie wzrośnie w nadchodzących dziesięcioleciach — prognozują specjaliści.

— Symulacje makroekonomiczne sugerują, że globalny koszt chorób związanych ze stylem życia wyniesie około 47 bilionów dolarów do 2030 r. — mówiła na konferencji Beata Śleszyńska, dyrektor Sekretariatu Zdrowia w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Podkreśliła, że współczesna medycyna dzięki swojej technologii i mimo ciągle pojawiających się nowych leków nie będzie w stanie powstrzymać i pokonać wielkich zagrożeń związanych ze złym stylem życia.

Zainspirowana metodą leczenia chorych przez Jezusa Valerie Dufour, dyrektor Sekretariatu Zdrowia w Wydziale Intereuropejskim Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, która zorganizowała konferencję, chciała zwrócić uwagę na historie uzdrowienia zawarte w Piśmie Świętym, które kierują naszą uwagę na wkład każdej osoby w swój własny powrót do zdrowia.

Wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z całego świata były okazją do podzielenia się istniejącymi rozwiązaniami dla osób cierpiących na przewlekłe choroby niezakaźne. Mówcy podzielili się praktycznymi wskazówkami, opartymi na badaniach naukowych i pokazującymi, w jak wielu przypadkach choroby te można z powodzeniem leczyć poprzez zmianę stylu życia. — To wspaniałe, że tak wielu ludzi, także niezwiązanych z pracą w dziedzinie medycyny czy wykształceniem medycznym, przyjechało na to spotkanie, aby znów czegoś się nauczyć i później służyć innym — powiedział Torben Bergland, dyrektor Sekretariatu Zdrowia w Wydziale Transeuropejskim Kościoła adwentystów.

— Uczestnictwo w konferencji było dla mnie wspaniałym doświadczeniem — relacjonuje Krzysztof Kubiak, lekarz, delegat z Diecezji Południowej polskiego Kościoła. — Przekonałem się, że Bóg otwiera nowe możliwości w tym zakresie. Po tej konferencji jeszcze bardziej doceniam ogromną wartość wdrażania zasad zdrowia przedstawionych naszemu Kościołowi przez Ducha Proroctwa. Dotarło też do mnie wyraźnie, że wdrażanie zasad zdrowego stylu życia w oderwaniu od Jezusa jest niesatysfakcjonujące przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest nietrwałe, ponieważ człowiek o własnych siłach nie będzie w stanie wytrwać w tym, co dobre. Po drugie, skupienie się na samych cielesnych aspektach zdrowia mija się z celem, jaki Bóg przewidział dla człowieka, a więc życiem wiecznym. Ponadto zrozumiałem, że będąc wyznawcą Jezusa, każdy lekarz, pielęgniarka czy fizjoterapeuta, ale i każdy inny świadomy członek Kościoła ma podczas pracy możliwość świadczenia o Bogu i przywracania nadziei poprzez wyrażanie prawdziwej troski o drugiego człowieka, niezależnie od specjalności i formy zatrudnienia. To wszystko poprowadziło mnie do konkluzji, że aby dobrze realizować tę misję, potrzebujemy przede wszystkim sami doświadczyć Bożego przebaczenia i Jego mocy uwalniającej od złych nawyków, byśmy dzięki obecności Ducha Świętego w naszym życiu byli przykładem dla innych i mieli wrażliwość na ich potrzeby.

Dla Tomasza Karaudy, lekarza, delegata z Diecezji Wschodniej polskiego Kościoła, konferencja stworzyła możliwość zawiązania znajomości między ludźmi różnych profesji medycznych, umożliwiając dzielenie się doświadczeniami. –– W tle różnorodnych wypowiedzi dało się zauważyć Boga, który nadaje sens życia każdemu z nas. Osobista relacja z Chrystusem uczy nas spoglądać na pacjenta holistycznie, pamiętając, że zdrowie to nie tylko dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, ale również duchowy — mówi.

— Dla Kościoła, który zaangażowany jest w misję zdrowia, takie konferencje są ważne. Najważniejsze jest jednak budowanie relacji i wymiana doświadczeń, pomysłów i wspólne motywowanie do wspaniałej misji Chrystusa — dodaje Beata Śleszyńska.

Uczestnicy konferencji pochodzili głównie z krajów Europy, nie zabrakło jednak gości ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Maroka, Tajlandii, Chile, Peru, Brazylii czy Rosji.

Oprac. Ł.W.

[Opracowano na podstawie tekstów Adwentystycznej Agencji Informacyjnej opublikowanych na stronie www.adwent.pl].