Michelangelo Merisi da Caravaggio – Nawrócenie w drodze do Damaszku (#07)

294