Słabnie wiara Polaków

1000

Od 2006 r. systematycznie rośnie, z 32 do 52 proc., odsetek Polaków wyznających wiarę „na swój własny sposób”.

Jednocześnie maleje, z 63 do 39 proc., odsetek Polaków „wierzących i stosujących się do wskazań Kościoła”. W tym samym czasie odsetek osób deklarujących niewiarę wzrósł z 1 do 5 proc. — wynika z badań CBOS-u z 2015 r., które właśnie przypomniał portal Oko.press.

Najnowsze badania CBOS-u ze stycznia 2017 r. o tym, kto powinien decydować, co jest dobre, a co złe, potwierdzają tę tendencję. 69 proc. badanych zgadza się z opinią, że ocena tego, co jest dobre, a co złe, powinna być przede wszystkim wewnętrzną sprawą każdego człowieka. 10 lat temu twierdziło tak 49 proc. badanych. Natomiast do twierdzenia, że o tym, co dobre, a co złe powinny przede wszystkim decydować prawa Boże, pozytywnie przychylało się w 2016 r. jedynie 15 proc. badanych, wobec 27 proc. 10 lat wcześniej1.

Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? — Jezus Chrystus2.

Oprac. J.T.

Źródło: https://oko.press 2 Łk 18,8