Kwadratura koła

447

Pozwól miłości odejść. Jeśli nie wróci, nigdy nie była twoją. Jeśli wróci, twoją będzie na zawsze. Aby miłość była miłością, z definicji musi być okazywana w wolności.

Kiedy nadchodzi czas złożenia jaj, osy z rodzaju Sphex wynajdują lub wykopują niewielki otwór w ziemi. Następnie polują na świerszcza i porażają go swoim jadem tak, by go nie zabić, a jedynie sparaliżować, po czym przyciągają bezbronną ofiarę do tego otworu. Po złożeniu jaj w otworze osa wciąga do niego sparaliżowanego świerszcza, zamyka otwór i odlatuje, by nigdy więcej nie wrócić na to miejsce. Gdy z jaj wykluwają się larwy, żywią się świerszczem, który nie zdąży się rozłożyć, jako że jest żywy jeszcze długo po tym, jak został schwytany. Zanim osa umieści świerszcza wewnątrz otworu, zostawia go u wejścia i przystępuje do inspekcji gniazda. Podczas tej inspekcji eksperymentator może odsunąć świerszcza kilkanaście centymetrów od otworu. Gdy osa wraca, nie znajduje świerszcza, szuka go, odnajduje i ponownie przyciąga do otworu, ale zamiast natychmiast go w nim umieścić, przystępuje ponownie do inspekcji. Jeśli eksperymentator ponownie odsunie świerszcza, osa powtórzy cały proces — przywlecze go z powrotem, ale przed umieszczeniem go w otworze dokona całej inspekcji. Cykl ten może się powtórzyć wielokrotnie. Wydaje się, iż osa nie jest w stanie zmienić zaprogramowanego zachowania, każącego jej wykonać określony ciąg czynności. Niektórzy powołują się na ten eksperyment jako dowód, iż pozornie przemyślane zachowania mogą być w rzeczywistości bezmyślne, niezależne od woli.

Oczywiście to, w jakim stopniu można odnosić ludzką wolę (lub jej brak) do instynktownych zachowań osy, jest kwestią do dyskusji. Jednak po tysiącach lat debata na temat tego, czy mamy wolną wolę, czy nie, wciąż trwa, przy czym jej uczestnicy chwytają się nawet osy, by dowieść słuszności swojego stanowiska!

W przeciwieństwie do tego Biblia nawet nie próbuje argumentować na rzecz istnienia wolnej woli — po prostu ją zakłada. Tak więc niemal nic w Biblii nie ma sensu w oderwaniu od faktu, w który wierzymy w głębi duszy — że posiadamy wolność wyboru.

Przypuszczalnie najważniejsze biblijne stwierdzenia na temat wolnej woli nie dotyczą nawet ludzi. Dotyczą raczej szatana, Lucyfera, upadłego anioła, który wywołał niepojęte spustoszenie na naszej planecie. Mówiąc o Lucyferze z czasu, gdy jeszcze zamieszkiwał w niebie, Biblia stwierdza: „Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość”1. Słowo „stworzony” użyte tutaj jest tym samym, które zostało użyte w Księdze Rodzaju, gdzie jest mowa o „stworzeniu” nieba i ziemi przez Boga2. Słowo to jest używane wyłącznie w odniesieniu do tego, co Bóg stworzył osobiście. Tak więc mamy doskonałą istotę, stworzoną przez doskonałego Boga w doskonałym niebie — a jednak odkryto u niej niegodziwość!

Jak to możliwe? Odpowiedź zawiera się paradoksalnie w jednym słowie: miłość.

Miłość? Tak, gdyż aby miłość była miłością, z definicji musi być okazywana w wolności. Nawet Bóg nie może stworzyć miłości, która byłaby narzucona, wymuszona. Próba wymuszenia miłości prowadzi wprost do jej unicestwienia. Tak samo jak Bóg nie może stworzyć żonatego kawalera, gdyż kawaler z definicji nie jest żonaty, tak nie może stworzyć wymuszonej miłości, gdyż z definicji miłość musi być okazywana w wolności. Wymuszona miłość jest tak samo niemożliwa jak kwadratowe koło…

Clifford Goldstein

1 Ez 28,15. 2 Rdz 1,1.

Skrót artykułu. Całość dostępna w elektronicznej wersji do nabycia tu: www.sklep.znakiczasu.pl lub w wersji papierowej w dużych salonach Empik.